Skip to main content

Kanovníci

Kanovníci sídelní

Mons. Antonín Basler

děkan MKO (statutár)

Mons. Ladislav Švirák

probošt MKO (statutár)

P. Mgr. František Hanáček

Mons. Mgr. Josef Nuzík

prelát – arcijáhen

Mons. Josef Hrdlička

Mons. Bohumír Vitásek

penitenciář

Mons. Ing. Vojtěch Kološ

kustod

P. Antonín Štefek

P. Mgr. Petr Bulvas

P. ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

Kanovníci emeritní

Mons. Mgr. Josef Šich

Olomouc

Mons. Mgr. Vojtěch Šíma

Velehrad

Kanovníci čestní

Mons. Gerhard Pieschl

emeritní biskup, Limburg, BRD