Skip to main content

8. ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

Kapitulní děkanství – Václavské náměstí 3-5
Komplex jednopatrových staveb na nepravidelném půdorysu ve tvaru L. Dochovaly se základy věže a budovy z konce 13. století, pozdně gotická budova s dochovanými klenutými sklepy s půlkruhovým portálem a profilovaná gotická ostění v severní zdi. V 17. století bylo připojeno západní boční křídlo a celá budova barokně přestavěna. Barokní kovaná mříž, která odděluje budovy od Václavského náměstí, pochází z 18. století. Roku 1767 zde pobýval Wolfgang Amadeus Mozart, když onemocněl černými neštovicemi. Po zotavení složil symfonii F-dur, kterou věnoval městu Olomouc.
Budovy sloužily kapitule jako děkanství a sídlo prvních kanovníků.
Před rokem 1989 budova sloužila Pedagogické fakultě Univerzity Palackého.
Po rozsáhlé rekonstrukci zde bylo roku 2006 otevřeno Arcidiecézní muzeum (www.olmuart.cz) .