Skip to main content

4. KŘÍŽKOVSKÉHO 425/2

Historie:
Barokní jednopatrová budova trojkřídlé palácové dispozice se středním dvorem, byla postavena v 1. třetině 18. století. Z téže doby pochází i průčelí do ulice s kamenným, bohatě zdobeným portálem a vnitřní dispozice stavby s patrovými arkádami v zadním křídle a řadou kamenných architektonických detailů.

Současnost:
Rezidence v současnosti poskytuje zázemí Vysokoškolskému katolickému hnutí (VKH) (http://www.vkholomouc.cz/) a vědeckobadatelskému Centru Aletti ((www.aletti.cz), které ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého (www.cmtf.upol.cz) reflektuje tradici křesťanského Východu a Západu, pořádá různé besedy a přednášky.