Skip to main content

5. ARCIDIECÉZNÍ CHARITA

Křížkovského 505/6
Historie:
Jednopatrová čtyřkřídlá budova palácového typu se nachází v řadové zástavbě při městských hradbách. Části sklepů, obvodové zdi v přízemí a prvním patře pochází z období pozdní gotiky. Rezidence byla přestavěna v období renezance, v 60. - 80. letech 17. století bylo přistavěna nová křídla. Další stavební úpravy pochází z 20. a 30. let 18. století, roku 1730, kdy byla postavena kaple, a z let 1912, 1915.

Současnost:
Budova je sídlem Arcidiecézní charity Olomouc (www.acho.cz), která koordinuje činnost všech charit v olomoucké arcidiecézi.