Skip to main content

10. OBCHODY, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Třída 1. Máje 820/5
Historie:
Nárožní jednopatrový renesanční dům trojkřídlé palácové dispozice. Z původní stavby se dochovalo celé přízemí. Ve dvoře jsou arkádové pavlače. Průčelí bylo barokně upraveno koncem 17. století, vnitřní prostory patra jsou již zcela přestavěny.

Současnost:
Přízemí poskytuje zázemí prodejně potravin a také prodejně Střediska Ave, které provozuje Charita Strážnice (https://www.straznice.charita.cz/nase-sluzby/ave/). Návštěvníci si zde mohou koupit výrobky klientů chráněných dílen a také produkty zdravé výživy.
První a druhé nadzemní podlaží užívají především vzdělávací instituce: Cyrilometodějská teologická fakulta (www.cmtf.upol.cz) a ScioŠkola (https://olomouc.scioskola.cz/). Je zde i restaurátorská dílna (http://www.restaurovani-olomouc.cz/uvod.html) a umělecká agentura, zaměřená převážně na festivaly duchovní hudby (ars-viva.eu).