Skip to main content

3. BYTOVÝ DŮM

Komenského 881/13, Nábřeží Přemyslovců 882/2

Historie:
Komplex budov postavený v novorenesančním slohu roku 1894 jako příbytek dómských vikářů. Žil zde také hudební skladatel a regenschori Jan Nešvára a dómští choralisté.

Současnost:
Činžovní dům, jedna z místností dodnes slouží jako zpěvárna pro členy dómského chrámového sboru