Skip to main content

ZÁMEK HRUBČICE

Hrubčice č.p. 104, PSČ 798 21

Jedná se o původní zámeckou budovu volně stojící, jednopatrovou obdélníkového půdorysu se dvěma válcovitými věžemi po stranách. V roce 1954 byl interiér zámku přestavěn na bytové jednotky a doposud byl užíván jako objekt bydlení. V objektu se nachází 7 bytů a nebytový prostor – bývalá restaurace. Objekt je bez nájemníků.

V okolí budovy se nachází původní zámecký park. Na park navazuje pozemek p. č. st. 115 s nebytovými prostory.

Stavba na  parc. číslo st. 118 (výměra 716 m2)
k.ú. Hrubčice (648612)
Pozemky parc. č. st. 115 (výměra 3795 m2),
č. 67 (výměra 9678 m2)